Burlövs kommun
www.burlov.se

Folkbibliotek på Möllegården kultur

Skissbild nytt bibliotek

Bild från Chroma Arkitetekter

Projektet är för tillfället i projekteringsfasen

Beräknad tid för färdigställande: våren 2024 (senarelagt 6 månader)
Entreprenör: Upphandling pågår


Projektet är en ombyggnad för att utnyttja kommunens fastigheter bättre. Med ett nytt folkbibliotek i Åkarp skapas ett centrum och nya möjligheter på Möllgården kultur för såväl gammal som ung i Burlövs kommun.

Projektet innebär ombyggnad av befintliga lokaler. Med ombyggnationen skapa flera rum för kulturupplevelser och möjlighet att erbjuda ett nytt folkbibliotek.

Folkbiblioteket ska vara tillgängligt, modernt och relevant samt vara en naturlig och levande mötesplats för medborgarna.


Lokalerna har tidigare använts för butik och en permanent utställning om Charlotte Weibulls samlingar. Ny utställningsyta kommer iordningsställas för att visa samlingarna.


Projektet är sammanlänkat med Dalslundskolans ombyggnation. Under 2023 görs projektering och upphandling, ombyggnationen beräknas att påbörjas under hösten 2023 och avslutas under inledningen av 2024.

Skiss över nytt folkbibliotek

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö