Burlövs kommun

Översiktsplan 2045

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Burlövs kommun.

Nya idéer

Under 2023 har vi samlat in förslag och idéer från kommuninvånarna på två medborgarträffar, en i Åkarp och en i Arlöv under Burlövsfesten. Vi har även samlat in förslag från tjänstepersoner som jobbar i kommunen samt politiker.

Digitalt kartverktyg

För första gången har man även kunnat lämna sina synpunkter i vårt digitala kartverktyg. Samtliga synpunkter som vi har samlat in har legat till grund för förslaget som varit ute på samråd under perioden 29 januari till och med 6 maj 2024.

Förslag: här är vi nu

Politikerna beslutade den 29 januari 2024 att gå ut på samråd med Översiktsplan 2045. Under samrådstiden fram till den 6 maj 2024 kunde man ladda ner och läsa igenom förslaget samt komma med synpunkter via e-post, brev samt en digital karta.

Möte med Burlövs politiker för att diskutera samrådsförslaget

Den 27:e mars kl. 17.00–19.00 fanns Burlövs politiker på Burlöv Center för att diskutera samrådsförslaget. Där kunde man även träffa och ställa frågor till de tjänstepersoner som arbetar med att ta fram Översiktsplan 2045.

Samrådsredogörelse

Vi kommer sammanställa och kommentera de synpunkter som vi får in under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för bearbetning av förslaget inför granskning.

Utvecklat förslag

Vår ambition är att det nya förslaget finns tillgängligt för granskning under hösten 2024.

Ny översiktsplan

Efter granskning av det utvecklade förslaget ska kommunfullmäktige fatta beslut om översiktsplanen. När beslutet har fått laga kraft ersätter den nya översiktsplanen den tidigare.


Här kan du läsa mer om vad en Översiktsplan är för något.

Här kan du läsa mer om den nuvarande Översiktsplanen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö